سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه”سما”

سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه"سما"

سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه”سما”

کسب مقام اول در بهترین فیلم کوتاه، انیمیشن جنگ جهانی سوم