قصه های باباحاجی

دکتر کپی یکی از شخصیتهای کارتونی شبکه ماهواره ای “من و تو” طی یک ماجرا به قصد تخریب اذهان پاک چند کودک، به درون حیاط یک خانه قدیمی در شهر یزد وارد می شود و دراثرحادثه سقوط داخل حوض آب شروع به هذیان گویی می کند. پدربزرگ بچه ها با دیدن این صحنه ها به او مشکوک می شود و موضوع را به مسئولین اطلاع میدهد.