تریلر انیمیشن قصه بابا

مسابقه سرودی بین پایگاه مساجد ترتیب داده شده و قرار است این مسابقه در جنوب کشور برگزار شود، گروهی از بچه های پایگاه یزد در حال رفتن به جنوب با بچه های یکی از پایگاه های جنوب برخورد میکنند و با هم همسفر شده، در طول مسیر دچار حادثه گردیده و به یک بیمارستان صحرایی انتقال داده می شود و…