انیمیشن جنگ جهانی سوم

سرباز بیگانه ای با عملیات راپل روی پشت بام یک خانه سنتی مستقر می شود و با دریافت پیام آتش به طور دیوانه وار و با خنده های خوفناک شروع به تیراندازی میکند پس از مدتی اسلحه او از کار می افتد و…